10 محصول در فروشگاه ریاضی 789 موجود است.

بسته آموزشی 789 کامل

بسته های آموزشی
بسته آموزشی 789 کامل موجود 45000 تومان

بسته آموزشی 789 تک پایه

بسته های آموزشی
بسته آموزشی 789 تک پایه موجود 35000 تومان

کارت هدیه 10000 تومانی با 20 درصد شارژ بیشتر

اپلیکیشن ریاضی 789
کارت هدیه 10000 تومانی با 20 درصد شارژ بیشتر موجود 10000 تومان

کارت هدیه 5000 تومانی با 20 درصد شارژ بیشتر

اپلیکیشن ریاضی 789
کارت هدیه 5000 تومانی با 20 درصد شارژ بیشتر موجود 5000 تومان

کارت هدیه 2000 تومانی با 20 درصد شارژ بیشتر

اپلیکیشن ریاضی 789
کارت هدیه 2000 تومانی با 20 درصد شارژ بیشتر موجود 2000 تومان

عضویت در گروه اعضای ویژه

ربات ریاضی 789
عضویت در گروه اعضای ویژه موجود 3000 تومان

اعتبار 10000 تومانی ربات تلگرام

ربات ریاضی 789
اعتبار 10000 تومانی ربات تلگرام موجود 10000 تومان

اعتبار 5000 تومانی ربات تلگرام

ربات ریاضی 789
اعتبار 5000 تومانی ربات تلگرام موجود 5000 تومان

اعتبار 2000 تومانی ربات تلگرام

ربات ریاضی 789
اعتبار 2000 تومانی ربات تلگرام موجود 2000 تومان

اعتبار 1000 تومانی ربات تلگرام

ربات ریاضی 789
اعتبار 1000 تومانی ربات تلگرام موجود 1000 تومان
بسته های آموزشی

بسته آموزشی 789 کامل

بسته آموزشی 789 کامل تیم ریاضی 789 موجود 45000 تومان

با توجه به درخواست تعدادی از کاربران وب سایت ریاضی 7 مبنی بر دریافت بسته آموزشی بر روی لوح فشرده بر آن شدیم . که محتوای آموزشی ارائه شده در وب سایت ریاضی 7 که شامل موارد زیر است را به تفکیک پایه ها در اختیار کاربران قرار دهیم .

 • اسلاید های آموزشی درس به درس (بخش بندی شده منطبق با آخرین تغییرات کتب درسی)
 • نمونه سوال های طبقه بندی شده در چهار سطح (آسان ، متوسط ، سخت ، خیلی سخت)
 • مطالب (مقاله،طرح درس) مرتبط با مباحث درسی پایه
 • ویدیو های آموزشی درس به درس راهنماس تدریس
 • انیمیشن های آماده شده مرتبط با مبحث درس ها
 • فایل های جئوجبرای آماده شده مناسب جهت تدریس
 • نرم افزار و اپلیکیشن های مناسب برای تدریس

برچسب : سی دی آموزشی متوسطه اول,آموزش ریاضی نهم,آموزش ریاضی هشتم,آموزش ریاضی هفتم,سی دی آموزشی ریاضی نهم,سی دی آموزشی ریاضی هشتم,سی دی آموزشی ریاضی هفتم,سی دی نمونه سوال ریاضی

پیشنهاد : ربات تلگرام ریاضی 789 را اضافه کنید .[@riazi789bot]
بسته های آموزشی

بسته آموزشی 789 تک پایه

بسته آموزشی 789 تک پایه تیم ریاضی 789 موجود 35000 تومان

با توجه به درخواست تعدادی از کاربران وب سایت ریاضی 7 مبنی بر دریافت بسته آموزشی بر روی لوح فشرده بر آن شدیم . که محتوای آموزشی ارائه شده در وب سایت ریاضی 7 که شامل موارد زیر است را به تفکیک پایه ها در اختیار کاربران قرار دهیم .

 • اسلاید های آموزشی درس به درس (بخش بندی شده منطبق با آخرین تغییرات کتب درسی)
 • نمونه سوال های طبقه بندی شده در چهار سطح (آسان ، متوسط ، سخت ، خیلی سخت)
 • مطالب (مقاله،طرح درس) مرتبط با مباحث درسی پایه
 • ویدیو های آموزشی درس به درس راهنماس تدریس
 • انیمیشن های آماده شده مرتبط با مبحث درس ها
 • فایل های جئوجبرای آماده شده مناسب جهت تدریس
 • نرم افزار و اپلیکیشن های مناسب برای تدریس

برچسب : سی دی آموزشی متوسطه اول,آموزش ریاضی نهم,آموزش ریاضی هشتم,آموزش ریاضی هفتم,سی دی آموزشی ریاضی نهم,سی دی آموزشی ریاضی هشتم,سی دی آموزشی ریاضی هفتم,سی دی نمونه سوال ریاضی

پیشنهاد : ربات تلگرام ریاضی 789 را اضافه کنید .[@riazi789bot]
اپلیکیشن ریاضی 789

کارت هدیه 10000 تومانی با 20 درصد شارژ بیشتر

کارت هدیه 10000 تومانی با 20 درصد شارژ بیشتر تیم ریاضی 789 موجود 10000 تومان

تهیه اعتبار جهت استفاده در اپلیکیشن ریاضی 789 ، با پرداخت 10000 تومان ، 12000 تومان اعتبار کسب کنید .

برچسب : خرید اعتبار اپلیکیشن ریاضی 789

پیشنهاد : ربات تلگرام ریاضی 789 را اضافه کنید .[@riazi789bot]
اپلیکیشن ریاضی 789

کارت هدیه 5000 تومانی با 20 درصد شارژ بیشتر

کارت هدیه 5000 تومانی با 20 درصد شارژ بیشتر تیم ریاضی 789 موجود 5000 تومان

تهیه اعتبار جهت استفاده در اپلیکیشن ریاضی 789 ، با پرداخت 5000 تومان ، 6000 تومان اعتبار کسب کنید .

برچسب : خرید اعتبار اپلیکیشن ریاضی 789

پیشنهاد : ربات تلگرام ریاضی 789 را اضافه کنید .[@riazi789bot]
اپلیکیشن ریاضی 789

کارت هدیه 2000 تومانی با 20 درصد شارژ بیشتر

کارت هدیه 2000 تومانی با 20 درصد شارژ بیشتر تیم ریاضی 789 موجود 2000 تومان

تهیه اعتبار جهت استفاده در اپلیکیشن ریاضی 789 ، با پرداخت 2000 تومان ، 2400 تومان اعتبار کسب کنید .

برچسب : خرید اعتبار اپلیکیشن ریاضی 789

پیشنهاد : ربات تلگرام ریاضی 789 را اضافه کنید .[@riazi789bot]
ربات ریاضی 789

اعتبار 10000 تومانی ربات تلگرام

اعتبار 10000 تومانی ربات تلگرام تیم ربات ریاضی 789 موجود 10000 تومان

جهت دسترسی به برخی از محتوای آموزشی ارائه شده در ربات تلگرام ریاضی 789 باید آن ها را خریداری کنید . به این منظور کارت های اعتباری مختلفی در فروشگاه تعریف شده است ، که با توجه به نیاز تان می توانید آن ها را تهیه کنید .

توجه : قبل از تهیه اعتبار حتما نسبت به عضویت در گروه اعضای ویژه اقدام کنید .

برچسب : اعتبار اعضای ویژه

پیشنهاد : ربات تلگرام ریاضی 789 را اضافه کنید .[@riazi789bot]
ربات ریاضی 789

اعتبار 5000 تومانی ربات تلگرام

اعتبار 5000 تومانی ربات تلگرام تیم ربات ریاضی 789 موجود 5000 تومان

جهت دسترسی به برخی از محتوای آموزشی ارائه شده در ربات تلگرام ریاضی 789 باید آن ها را خریداری کنید . به این منظور کارت های اعتباری مختلفی در فروشگاه تعریف شده است ، که با توجه به نیاز تان می توانید آن ها را تهیه کنید .

توجه : قبل از تهیه اعتبار حتما نسبت به عضویت در گروه اعضای ویژه اقدام کنید .

برچسب : اعتبار اعضای ویژه

پیشنهاد : ربات تلگرام ریاضی 789 را اضافه کنید .[@riazi789bot]
ربات ریاضی 789

اعتبار 2000 تومانی ربات تلگرام

اعتبار 2000 تومانی ربات تلگرام تیم ربات ریاضی 789 موجود 2000 تومان

جهت دسترسی به برخی از محتوای آموزشی ارائه شده در ربات تلگرام ریاضی 789 باید آن ها را خریداری کنید . به این منظور کارت های اعتباری مختلفی در فروشگاه تعریف شده است ، که با توجه به نیاز تان می توانید آن ها را تهیه کنید .

توجه : قبل از تهیه اعتبار حتما نسبت به عضویت در گروه اعضای ویژه اقدام کنید .

برچسب : اعتبار اعضای ویژه

پیشنهاد : ربات تلگرام ریاضی 789 را اضافه کنید .[@riazi789bot]
ربات ریاضی 789

اعتبار 1000 تومانی ربات تلگرام

اعتبار 1000 تومانی ربات تلگرام تیم ربات ریاضی 789 موجود 1000 تومان

جهت دسترسی به برخی از محتوای آموزشی ارائه شده در ربات تلگرام ریاضی 789 باید آن ها را خریداری کنید . به این منظور کارت های اعتباری مختلفی در فروشگاه تعریف شده است ، که با توجه به نیاز تان می توانید آن ها را تهیه کنید .

توجه : قبل از تهیه اعتبار حتما نسبت به عضویت در گروه اعضای ویژه اقدام کنید .

برچسب : اعتبار اعضای ویژه

پیشنهاد : ربات تلگرام ریاضی 789 را اضافه کنید .[@riazi789bot]